Bookmark and Share     Sitemap    
    Red Verden - Save The World       
 

Arbejdsløses muligheder for skattefradrag på et solcelleanlæg

Skrevet af Solarpanels ApS Administrator
13-06-2012 10:55
Der har været en del henvendelser til AK-Samvirke på baggrund af en konkret sag omtalt i dagspressen vedrørende opsætning af et solcelleanlæg. I den konkrete sag havde a-kassen truffet afgørelse om, at medlemmet skulle anses for at udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Efter det for AK-Samvirke oplyste baserer afgørelsen sig bl.a. på den omstændighed, at medlemmet benyttede skatte- og afskrivningsregler for virksomheder.

Uanset at pågældende i skattemæssig henseende kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende skal opmærksomheden henledes på, at der skal foretages en særskilt vurdering af, om pågældende også kan anses som selvstændig i forhold til arbejdsløshedsforsikringens regler.

Selvstændig virksomhed er defineret i § 2 i bek. nr. 1303 af 14/12 2005 om drift af selvstændig virksomhed.

Det er en af betingelserne, at virksomheden ”drives ved beskæftigelse”, dvs. at der skal udføres et personligt arbejde i forbindelse med virksomheden. Det anses ikke som personligt arbejde, når der alene er tale om funktioner, som kan sidestilles med tilsvarende opgaver, som er gældende ved formueforvaltning.
 
Det betyder derfor, at hvis ”arbejdet” med solcelleanlægget alene består i at aflæse elmåler med henblik på afregning af salg og rekvirere teknikere eller andre til at vedligeholde anlægget, vil der ikke være tale om at anse forholdet som selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven.

Kategori: SolarPanels ApS

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Copyright © SolarPanels.dk, 2007 - 2022. Alle rettigheder forbeholdes.
SolarPanels ApS | CVR: 36061332 | Christiansmindevej 12D, 8660 Skanderborg - DANMARK | Tlf.: +45 6014 3292 | polle@solarpanels.dk