Bookmark and Share     Sitemap    
    Red Verden - Save The World       
 

Mikro invertere

En mikro inverter er i princippet det samme som en stor inverter, blot mindre.

Med den nye nettolovgivning, som ikke i så høj grad, økonomisk opfordrer private til at investere i at dække deres total forbrug, som den gamle nettolovgivning gjorde, vil det stadig være god økonomi i at lave mindre solcelleanlæg, der kan dække grundforbruget i din beboelse plus en smule mere.

Mikro inverter | SolarPanelsPris for 250 watt micro inverter med 25 års garanti: 1.250 DKK inkl. moms

Ved at opsætte små anlæg, kommer man op på en høj ”sammenfaldsprocent”, hvor værdien man producerer fra sit solcelleanlæg har en værdi af ca. 2.20 kr pr. produceret kWh.

Hvordan fungerer en mikro inverter?

I praksis, virker systemet således, at der er 1 inverter under hvert solcellepanel. Inverteren har en DC indgang og en AC udgang, altså jævnstrøm ind fra solcellepanelet, og udgangen leverer så 230 volt vekselstrøm ud på nettet.

Har man flere solcellepaneler med hver sin mini-inverter, kobles solcellens DC side til hver sin mikro/mini inverter. På AC siden sættes tilslutningen i parallel, således at forstå, at hver inverter har 2 AC stik, nemlig en til at slutte de enkelte invertere sammen med, samt en der løber videre til nettet.

I Danmark må man ikke slutte flere mikro invertere sammen i en parallelstreng end op til 3.600 watt. Dette betyder i praksis, at man må tage 18 paneler af 200 watt og koble sammen med 18 mikro invertere på samme fase. Går man højere op, skal man sætte de andre ind på en anden fase.

I udlandet er det mange steder lovligt, at sætte sin mikro inverteres AC / veksel strømsudgang direkte i stikkontakten i sit hus. På denne måde sparer men den dyrere installation som skal foretages af en installatør, direkte i el tavlen.

I Danmark er denne løsning ikke tilladt, men vi leverer alligevel en forklaring med, da det i nogle enkelte specielle tilfælde godt kan være lovligt, og da der el-teknisk og sikkerhedsmæssigt ikke er nogen problemer så længe man ikke går for højt op i watt.

I udlandet kører man tit med en bagatelgrænse på 600 til 800 watt, og et enkelt sted helt op til 2.400 watt direkte i stik kontakten.
Copyright © SolarPanels.dk, 2007 - 2024. Alle rettigheder forbeholdes.
SolarPanels ApS | CVR: 36061332 | Christiansmindevej 12D, 8660 Skanderborg - DANMARK | Tlf.: +45 6014 3292 | polle@solarpanels.dk